Exclusion Flap

Er kunnen zich situaties voordoen waar het wenselijk is een gebouw of boom vleermuisvrij te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij de voorgenomen renovatie of sloop van een gebouw, of bij het kappen van een boom.

10,95 incl. btw

Exclusion Flap
SKU 91481_VL-EF-01 Category Tags , ,
Productinformatie

Er kunnen zich situaties voordoen waar het wenselijk is een gebouw of boom vleermuisvrij te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij de voorgenomen renovatie of sloop van een gebouw, of bij het kappen van een boom.

De exclusion flap wordt geplaatst over de invliegopening. De vleermuizen kunnen dan hun nestlocatie verlaten, maar zijn door het gladde oppervlak van de rubberen flap niet meer in staat naar binnen te vliegen.

De exclusion flaps zijn niet voorzien van ophanggaten zodat ze breed inzetbaar zijn. Op vlakke oppervlakken kan de houten achterwand worden vastgespijkerd. Bij bevestiging op ongelijke ondergrond moeten eventuele openingen tussen de achterwand en het oppervlak worden afgesloten met bijvoorbeeld purschuim, om ervoor te zorgen dat de vleermuizen door de flap naar buiten gaan.

Het is belangrijk dat er voldoende tijd zit tussen het inzetten van de exclusion flap en de voorgenomen werkzaamheden, zodat de vleermuizen voldoende tijd krijgen om hun heil elders te zoeken.  Naast het inzetten van exclusion flaps moeten er door middel van vleermuizenkasten voldoende alternatieve verblijfplaatsen worden aangeboden.

Let op: Vleermuizen zijn beschermde diersoorten onder de Wet Natuurbescherming. Voorafgegaan aan de inzet van dit hulpmiddel dient daarom altijd door het relevante bevoegd gezag een ontheffing te zijn verstrekt.

Let op: Gebruik deze methode nooit tijdens de kraamperiode of tijdens de winterslaap van vleermuizen. Dit hulpmiddel mag alleen worden toegepast met een ontheffing en moet altijd worden voorafgegaan aan het inwinnen van deugdelijk ecologisch advies.