Biodiversiteit met bijen

BIODIVERSITEIT

De natuur in balans

Waarom

Biodiversiteit bevorderen

De verstedelijking en toenemende industrie heeft gezorgd voor een afname van het leefgebied en de nestgelegenheid van veel dieren. Zo staat 44% van de Nederlandse broedvogels op de Rode Lijst, evenals ruim 55% van de bijensoorten in ons land. Door het toepassen van vergroeningsmaatregelen kan de biodiversiteit ondersteund worden.

Met het plaatsen van nestkasten wordt de nestgelegenheid van veel verschillende vogels bevorderd. Ook kiezen voor de juiste beplanting is hierbij belangrijk. Met Traas Nature Care helpen wij zowel organisaties als particulieren dit op de juiste manier te benaderen.

MEER GROEN

Beplanting

De effectiviteit van een insectenhotel of faunamuur wordt sterk bepaald door het aanwezige groen op de locatie. Planten, struiken en bloemen zijn noodzakelijk voor de leefomgeving van dieren. Bij gebrek hieraan, is er geen voldoende voedsel beschikbaar en zal een insectenhotel of faunamuur niet het gewenste resultaat creëren.

Wij werken samen met ervaren hoveniers en groenbedrijven. Zo kunnen wij onze klanten een totaalplan aanbieden, waarbij wij niet alleen zorgen voor de juiste installatie van faunavoorzieningen, maar ook geschikte beplanting voor u aanleggen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Faunatoren Nature Care

Stel uw eigen hotspot samen

Faunavoorzieningen die biodiversiteit bevorderen zorgen voor een verrijking van diersoorten in uw tuin, park of groenstrook. Voorbeelden hiervan zijn:

Ziet u wat ik zie?

Op deze afbeelding worden diverse mogelijkheden getoond. De vleermuizenkasten hebben geribbelde, duurzame, houten achterwanden, waaraan de vleermuizen zichzelf vast kunnen klampen. De schuine aflopende opening aan de onderkant zorgt ervoor dat vuil niet in de kasten blijft hangen.

Insectenblokken zijn geliefde onderkomens en nestplaatsen voor hommels, bijen, vlinders en andere insecten. 

Vogelkastjes zijn er met verschillende vliegopeningen. Omdat concurrerende vogelsoorten niet zomaar op één locatie onder te brengen zijn, is een goed vooronderzoek noodzakelijk. 

Openingen aan het maaiveld kunnen egels en zelfs steenmarters aantrekken. De bijzondere overkapping onderaan de voorzijde van de toren is de mierenleeuwgrot! Het metselwerk zorgt ervoor dat meer warmte vast gehouden wordt en de grond droog blijft. Het droge gedeelte achterin is perfect voor de larven van de mierenleeuw.

De afgebeelde toren geeft een impressie van verschillende faunavoorzieningen. Natuurlijke vijanden worden uiteraard nooit op dezelfde locatie ondergebracht.

EDUCATIE

Informatiepanelen

Ook informatiepanelen kunnen wij voor u ontwerpen en drukken. Hiermee kan het educatieve doel van de faunavoorziening worden versterkt. Wij beschikken over vaste ontwerpen die gepersonaliseerd kunnen worden met het logo van uw organisatie. Ook kunnen wij het informatiepaneel volledig op maat ontwerpen in overeenstemming met uw wensen.

Nature Care informatiepaneel
Nature Care informatiepaneel
Nature Care informatiepaneel
CERTIFICERING

Green Key

Duurzame bedrijven in de toeristische- en recreatieve branche kunnen in aanmerking komen voor het Green Key certificaat. Green Key representeert de inzet van de ondernemer om extra stappen te ondernemen ter bescherming van de natuur en het milieu. Zij gaan hiermee verder dan de wet- en regelgeving van hen verwacht. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het zuinig omgaan met water- en energieverbruik, het scheiden van afval en het maken van doordachte, duurzame keuzes bij het inkoopproces.

Ook faunavoorzieningen spelen hierin een rol. Zo kan er gekozen worden voor landschapsinrichting met oog voor de natuurlijke samenhang van authentieke cultuurlandschappen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van uilenkasten en faunamuren, maar ook het aanplanten van meidoornheggen en het bouwen van takkenwallen.

Een Green Key certificering verbetert het imago van uw bedrijf en kan een kostenreductie in uw water- en energieverbruik creëren. Ook komt uw organisatie in aanmerking voor verschillende subsidieregelingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Green Key.

Contact

Voor al uw plannen en vraagstukken over natuurcompensatie en mitigatie gaan wij graag met u in gesprek. Wij vertrouwen hierbij ook op ons netwerk van natuurorganisaties en ecologische adviesbureaus om een effectieve toepassing van onze faunavoorzieningen te kunnen verwezenlijken.

Nature Care producten

Een greep uit ons assortiment biodiversiteit