WET

NATUURBESCHERMING

Bevordering, instandhouding
en bescherming

Traas Nature Care helpt

Traas Nature Care kan uw organisatie ondersteunen bij de uitvoering van Wet natuurbescherming
Zo voeren wij regelmatig opdrachten uit voor ecologische adviesbureaus, gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwbedrijven.

Natuurvrij maken
Natuurcompensatie
Mitigatie
Waarom

De natuur beschermen

Bij het realiseren van bijvoorbeeld bouw- en infrastructurele projecten krijgen uitvoerders vaak te maken met de Wet Natuurbescherming (WNB). De WNB is wet die is gericht op het in stand houden van kwetsbare soorten in Nederland.

Onze veldwerkers zijn gespecialiseerd in het exact volgen en juist interpreteren van het ecologische werkprotocol (EWP), en kunnen in samenspel met de ecoloog op een effectieve en esthetische manier invulling geven aan natuurinclusief bouwen, natuurvrij maken, mitigatie en compensatie.  

Traas Nature Care voert werkzaamheden uit op basis van de richtlijnen van de kennisdocumenten van BIJ12 en de nieuwste inzichten op het gebied van ecologie. Nieuwe ontwikkelingen in het ecologisch vakgebied worden door ons op de voet gevolgd en toegepast in het dagelijkse werkveld.   

Het verschil

Compensatie
versus mitigatie

Bij natuurcompensatie wordt een alternatieve leefomgeving gecreëerd, om te compenseren voor de verdwijning van het oorspronkelijke leefgebied. Bij mitigerende maatregelen kunnen beschermde soorten ook na de werkzaamheden blijven voortbestaan in het oorspronkelijke habitat.

Het gaat dan om verzachtende maatregelen waarbij de ecologische functie van het gebied behouden blijft. Mitigatie verschilt dus van compensatie. Als mitigerende maatregelen kunnen voorkomen dat de Wet Natuurbescherming wordt overtreden, dan is het aanvragen van ontheffing niet noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat er in dat geval volgens ecologisch protocol wordt gewerkt. 

Contact

Voor al uw plannen en vraagstukken over natuurcompensatie en mitigatie gaan wij graag met u in gesprek. Wij vertrouwen hierbij ook op ons netwerk van natuurorganisaties en ecologische adviesbureaus om een effectieve toepassing van onze faunavoorzieningen te kunnen verwezenlijken.