Nature Care

NATURE

CARE

De specialist in biologische bestrijding, biodiversiteit en wet natuurbescherming
Wie zijn wij

Over ons

Bij Traas Nature Care zorgen wij voor de installatie van faunavoorzieningen ter bevordering en instandhouding van vogels, zoogdieren en insecten. Wij helpen organisaties in verschillende sectoren bij het uitvoeren van natuurcompensatie, het behalen van duurzaamheidsdoelen, en het toepassen van natuurlijke landschapsinrichting. Daarnaast zijn wij specialist op het gebied van biologische bestrijdingsmethodes.

Wij overzien de uitvoering van faunaprojecten van begin tot eind. Dit betekent dat wij niet alleen klaarstaan voor ecologisch advies op maat, maar ook zorgen voor de juiste montage van faunavoorzieningen.

Onze ambitie is organisaties te inspireren en te helpen groene maatregelen te treffen, om zo samen de bescherming van de natuur te waarborgen.

Missie

Het creëren en verbeteren van leefomgevingen en nestgelegenheid om de aanwezigheid van vogels, zoogdieren en insecten te bevorderen.

Visie

Met het plaatsen van faunavoorzieningen helpen wij organisaties bij het uitvoeren van natuurcompensatie, het behalen van duurzaamheidsdoelen, het toepassen van natuurlijke landschapsinrichting, en het inzetten van biologische bestrijding. 

Uw contactpersoon

Eveline 
den Deurwaarder

Eveline is onze Medewerkerster Nature Care. Haar basis is gelegd met meerdere opleidingen ecologie, bos- en natuurbeheer. Ook heeft zij jarenlang in ‘het veld’ gewerkt. Na een uitstap in een compleet andere richting is zij weer blij om terug in haar groene roots te zijn. Haar enthousiasme is dan ook aanstekelijk wanneer zij praat over flora en fauna.

088-2212122

eveline.den.deurwaarder@traasnederland.nl

Uw contactpersoon

Niels
Geense

Niels is onze Medewerker Nature Care en vertelt u graag meer over de opties van biodiversiteit, natuurbescherming, biologische bestrijding en voedselbossen.

Traas Nature Care

088-2212122

niels.geense@traasnederland.nl

Kansen in de markt

Ontstaan Nature Care

Traas Nature Care is in 2010 opgericht door Traas Nederland vanuit de ambitie om natuurvriendelijk, gifvrij bestrijden meer kracht bij te zetten. Onze eerste grote projecten waren het plaatsen van roofvogelkasten om knaagdierenoverlast op industrieterreinen te verhelpen. Ook het uitzetten van vissen in een waterrijk vakantiepark leidde tot een afname in de overlast door muggen en spinnen.  

Al snel begonnen we ons op veel meer aspecten te richten. De realisatie van de eerste vleermuistorens en faunahuisjes volgden, om bij te dragen aan de instandhouding van bepaalde fauna, met name voor beschermde diersoorten. Ook begonnen we vogel- en vleermuiskasten te plaatsen bij natuurcompensatieplannen van o.a. wooncorporaties.

Sinds 2020 ligt de focus op het verder ontwikkelen van de diensten en mogelijkheden binnen Nature Care. Bekijk onze recente projecten voor een impressie van de huidige werkzaamheden en mogelijkheden.

We merken de steeds toenemende vraag naar faunavoorzieningen uit verschillende sectoren en zo ook de groei naar faunaplannen op maat. Wat ons betreft een mooie ontwikkeling voor mens en dier.

Geen woorden maar daden

Duurzaamheid

Natuurlijk voegen wij zelf ook daad bij het woord. Ons bedrijfspand is voorzien van een warmtepomp en 256 zonnepanelen.
Deze zijn in Oost-West opstelling geplaatst, om op deze manier de beschikbare oppervlakte maximaal te benutten. Zo wordt er minimaal 75.000 kWh per jaar opgewekt.

Er zijn twee laadpalen aanwezig. Zo kunt u uw elektrische auto opladen aan één van onze laadpalen. Terwijl uw auto wordt voorzien van onze eigen opgewekte stroom, kunt u een Traas fiets lenen om bij uw afspraak te komen.

Ten slotte is onze tuin in het voorjaar en de zomer een walhalla voor bijen, vlinders en andere insecten. En natuurlijk is ook ons eigen pand voorzien van vleermuisvoorzieningen en nestkasten. Onze tuin gebruiken wij daarnaast als showtuin om klanten een beeld te geven van onze voorzieningen. Maak hiervoor gerust een vrijblijvende afspraak!