biologische bestrijding torenvalk

BIOLOGISCHE

BESTRIJDING

De natuur in evenwicht

MOGELIJKHEDEN

SNEL NAAR

Nature Care
Insectenbestrijding
Nature Care
Knaagdierenbestrijding
Nature Care
EPR Bestrijdingsplan
Waarom

Biologisch bestrijden

Het toepassen van traditionele bestrijdingsmethodes, in tegenstelling tot biologische bestrijding, kan leiden tot negatieve consequenties voor dier en natuur. Zo kan het gebruik van gif zorgen voor doorvergiftiging en ernstige aantasting van het milieu. Bij het plaatsen van vallen, kan er sprake zijn van bijvangst van onschuldige dieren.

Met milieuvriendelijke bestrijding van ongedierte zorgen we dat de natuur zo veel mogelijk in evenwicht blijft en kunnen we overlast op een zo diervriendelijk mogelijke manier voorkomen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • Plaatsen van roofvogelkasten op bedrijventerreinen om overlast van ratten en muizen te voorkomen
  • Uitzetten van vissen in waterrijke omgevingen om muggenoverlast terug te dringen
  • Installeren van vogel- en vleermuiskasten om overlast van vliegende insecten tegen te gaan
  • Inzaaien van een speciaal bloemenmengsel en het plaatsen van nestkasten als natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups

Ook bij andere vormen van dierlijke overlast denken wij graag mee over een milieuvriendelijke oplossing.

IN DE PRAKTIJK

Krijg een eerste indruk
Bekijk onze recente projecten

biologische bestrijding met uilen
IN DE PRAKTIJK

Krijg een eerste indruk
Bekijk onze recente projecten

PLUSPUNTEN

Wat wint u met biologische bestrijding?

TERUGDRINGEN OVERLAST
GEEN INZET GIFTIGE STOFFEN
WERKEN AAN DUURZAAMHEID
PREVENTIEF AAN DE SLAG
VERBETEREN LEEFOMGEVING
NATUURCOMPENSATIE
Ons team ontwikkelt en monteert uw faunaoplossingen

Nature Care producten

Een greep uit ons assortiment
Wist u dat...
Faunatoren Nature Care

Natuurlijke vijanden kunnen worden ingezet als bestrijders?

Biologische bestrijding een sterke preventieve werking heeft?

Traas Nature Care specialist is op het gebied van natuurlijke bestrijdingsmethodes?