Biologische bestrijding faunavoorzieningen

ZWALUWEN

Zwaluwen brengen de natuur in directe nabijheid, omdat het echte cultuurvogels zijn. Zo zijn ze zeker niet schuw; huiszwaluwen en boerenzwaluwen broeden bijvoorbeeld graag in nestjes onder de dakgoot of overstek, of in schuren of onder overkappingen. De zwaluw vangt grote aantallen (stekende) insecten. Zo vangt één zwaluw wel 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week. Bovendien zijn zwaluwen zeer honkvast; na de overwintering in Zuid-Europa keert deze vogel in het voorjaar weer terug op dezelfde plek.

Zwaluwen inzetten bij:

  • Overlast muggen
  • Overlast spinnen
  • Overlast insecten
Inbouwstenen zwaluw

Zwaluwtillen

Voor onze zakelijke klanten plaatsen wij regelmatig voorzieningen voor zwaluwen, waaronder zwaluwtillen. Een zwaluwtil biedt ruime nestgelegenheid en heeft een hoge decoratieve functie. Een mooi informatiepaneel naast de til maakt het geheel helemaal af. 

Bescherming zwaluwen

De huiszwaluw en boerenzwaluw staan op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Dit betekent dat ze het hele jaar door beschermd zijn door de Wet Natuurbescherming. Zwaluwnesten mogen zonder ecologische toetsing dan ook niet verwijderd worden. Ontheffing is in sommige gevallen mogelijk, maar hierbij dient wel alternatieve nestgelegenheid te worden aangeboden.

Sinds de jaren ’60 is de zwaluwpopulatie sterk afgenomen, voor de huiszwaluw met maar liefst 75%. Het is dus erg belangrijk dat we zwaluwen ondersteunen. Toch is het in sommige gevallen mogelijk dat zwaluwen overlast veroorzaken. Zo is het voor een horeca onderneming niet wenselijk dat een zwaluw in de buurt van een terras nestelt. Wij kunnen dan, in samenwerking met een ecoloog, op zoek gaan naar een gepaste oplossing in de vorm van alternatieve nestgelegenheid. Uiteraard met respect voor de wetgeving en het welzijn van het dier. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Natuurcompensatie

Oeverzwaluw

De oeverzwaluw is de enige zwaluwsoort die haar nest in oevers en zandophopingen maakt. Ze zijn te vinden in waterrijke gebieden en vangen vliegende insecten in volle vlucht vaak laag boven het water. Door bouwactiviteiten is de natuurlijke nestgelegenheid van de oeverzwaluw sterk verminderd. De populatie oeverzwaluwen in ons land kan bevorderd worden door het plaatsen van speciale oeverzwaluwwanden en nestkasten.

Insectenbestrijders oeverzwaluw
Insectenbestrijders gierzwaluw

Gierzwaluwen

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, is de gierzwaluw geen familie van de huiszwaluw en boerenzwaluw. Gierzwaluwen behoren tot de orde van de gierzwaluwachtigen en is zijn de enige leden van deze familie die hier in Nederland en in België voorkomt. 

Gierzwaluwen eten dagelijks grote hoeveelheden kleine geleedpotigen, zoals vliegen, muggen, spinnen en kevers. Een gierzwaluwgezin vangst dagelijks zo’n 20.000 insecten.

De gierzwaluw bevindt zich graag hoog in de lucht en zoekt alleen een onderkomen wanneer het broedseizoen aanbreekt. Dan nestelen zij zich graag in donkere holtes. Door de vele bouwactiviteiten wordt de nestgelegenheid steeds minder. Daarom is het plaatsen van nestkasten een ideale oplossing om de gierzwaluwpopulatie te bevorderen.

Wist u dat...

Zwaluwen koloniebroeders zijn?

Een zwaluwpaar meestal twee of drie broedsels grootbrengt?

Eén huiszwaluw tot wel 9.000 insecten per dag kan vangen?

Onze helden

Insectenbestrijding