Biologische knaagdierbestrijding

UILEN

Ook voor uilen kunnen wij mooie nestkasten leveren. Uilen inzetten als knaagdierbestrijders is enorm effectief. Zo vangt een kerkuil tot wel acht muizen of jonge ratten per nacht! Uw knaagdierenoverlast is op deze manier snel verleden tijd.

Uilen inzetten bij:

  • Overlast knaagdieren
  • Overlast mollen
  • Overlast vogels
  • Overlast insecten
Biologische knaagdierbestrijding

Steenuil

De steenuil is een bekende kleine uilensoort, qua grootte vergelijkbaar met een merel. Door zijn dikke verenkleed oogt hij toch wat forser. Het jachtgebied van de steenuil bestaat uit open velden met het hele jaar door lage vegetatie. Daar vangt hij veldmuizen, en soms ook kleine vogels en insecten. De steenuil broedt in oude bomen, schuren en gebouwen en blijft gewoonlijk het hele jaar door in de nabije omgeving van de broedplaats. Ondanks dat het een nachtvogel is, geniet een steenuil graag van een zonnebad. Soms is het dan ook mogelijk deze uil op heldere dagen te spotten. 

Kerkuilen

Kerkuilen bewonen (half)open landschappen en komen veel voor op het boerenland, waar zij zich vestigen in de donkere hoekjes van schuren en kerktorens. ’s Nachts is hij actief en jaagt hij op verschillende soorten muizen, voornamelijk veldmuizen, spitsmuizen en woelmuizen. De kerkuil jaagt in een langzame vlucht laag boven de grond, en vanaf lage zitposten. Ze blijven gewoonlijk het hele jaar door in de buurt van hun broedplaats.

Biologische knaagdierbestrijding
Biologische knaagdierbestrijding

Bosuil

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Nederland. Dit komt omdat zijn prooikeuze veel variatie kent; de bosuil jaagt op allerlei kleine zoogdieren en vogels. Ook kikkers, padden, kevers en regenwormen kunnen op het menu staan. De bosuil begint al vroeg in het jaar te nestelen, doorgaans in februari of maart. Door de variatie in prooikeuze kan de bosuil in veel verschillende landschappen gedijen. Ook deze uil is een standvogel en blijft het gehele jaar in de nabije omgeving van de broedplaats.

Wist u dat...
Faunatoren Nature Care

De meeste uilen hun kop meer dan 270 graden kunnen draaien?

Uilen tot wel tien keer beter kunnen zien dan mensen?

De meeste uilen standvogels zijn en het hele jaar in de buurt blijven van hun broedplaats?

Onze helden