Mitigatie Traas Nature Care

MITIGATIE

Natuurverlies voorkomen

Onze mogelijkheden

traas_nature_care_uil
UILENVOORZIENINGEN

Het verplaatsen van een uilenkast naar een nieuwe geschikte plek binnen het oorspronkelijke leefgebied bij renovatiewerkzaamheden aan oude schuren

traas_nature_care_zwaluw
ZWALUWVOORZIENINGEN ​

Het plaatsen van zwaluwvoorzieningen om een nieuwe broedplek aan te bieden binnen hetzelfde broedgebied bij sloopwerkzaamheden waarbij oude nesten zullen verdwijnen

traas_nature_care_vleermuis
Vleermuisvoorzieningen

Vleermuisvrij maken van panden door het plaatsen van exclusion flaps en het installeren van vleermuiskasten als alternatieve verblijfplaats binnen hetzelfde leef- en fourageergebied

Waarom

Mitigatie

Bij natuurcompensatie wordt een alternatieve leefomgeving gecreëerd, om te compenseren voor de verdwijning van het oorspronkelijke leefgebied. Bij mitigerende maatregelen kunnen beschermde soorten ook na de werkzaamheden blijven voortbestaan in het oorspronkelijke habitat.

Het gaat dan om verzachtende maatregelen waarbij de ecologische functie van het gebied behouden blijft. Mitigatie verschilt dus van compensatie. Als mitigerende maatregelen kunnen voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden, dan is het aanvragen van ontheffing niet noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat er in dat geval volgens ecologisch protocol wordt gewerkt.

Natuurcompensatie

Voorbeelden van mitigerende maatregelen zijn:

  • Het monteren van nestkasten buiten broedtijd en in het oorspronkelijke habitat
  • Het plaatsen van reptielen- en amfibieënschermen
  • Creëren van veilige vliegroutes over wegen, ook wel hop-overs genoemd, voor vleermuizen
Wist u dat...
Faunatoren Nature Care

Mitigatie het verloren gaan van beschermde natuur moet voorkomen?

Alle vleermuissoorten en veel vogelsoorten wettelijk beschermd zijn?

Er met een ecoloog gekeken dient te worden naar verzachtende maatregelen?

Contact

Voor al uw plannen en vraagstukken over mitigatie gaan wij graag met u in gesprek. Wij vertrouwen hierbij ook op ons netwerk van natuurorganisaties en ecologische adviesbureaus om een effectieve toepassing van onze faunavoorzieningen te kunnen verwezenlijken.

Wet natuurbescherming

Natuurvrij maken
traas_nature_care_zwaluw
Natuurcompensatie
traas_nature_care_vleermuis
Mitigatie
Natuurinclusief bouwen