Biodiversiteit vergroten

Nestkasten

Het installeren van nestkasten is een toegankelijke manier om de biodiversiteit in een gebied te bevorderen. Veel vogels hebben moeite met het vinden van nestgelegenheid door toenemende verstedelijking. Sommige cultuurvogels broeden bijna uitsluitend in nestkasten. Het plaatsen van nestkasten zorgt dan ook voor een betere nestgelegenheid en stimuleert de aanwezigheid van vogels in een gebied.

Effect 

De effectiviteit van nestkasten is sterk afhankelijk van de juiste plaatsing, het gebied, welke vogelsoorten er van nature voorkomen en de populatiegrootte. Mezen, mussen en zwaluwen zijn vogels waarvan de aanwezigheid snel en makkelijk te stimuleren is. Dit geldt doorgaans ook voor torenvalken. Uilen, zoals kerkuilen of steenuilen, komen in mindere getallen voor en zijn daardoor extra gebaat bij de correcte plaatsing van nestkasten.

Nature Care Nestkasten

Nestkasten montage

Montage nestkasten

Ook bij het plaatsen van vleermuiskasten dient rekening te worden gehouden met de van nature aanwezige soorten. Verschillende soorten maken immers gebruik van verschillende kasten.

Een analyse van de omgeving voorafgaand aan de installatie van nestkasten is raadzaam. Wij komen hiervoor graag bij u langs. Ook kunnen wij vervolgens zorgen voor de juiste installatie. 

Tips voor plaatsing

1.

Voor alle nestkasten geldt; monteer ze niet op het westen. Dit om regeninslag te voorkomen. Nestkasten voor vogels kunnen het beste op het noorden, noordoosten of oosten geplaatst worden. Zo hangen ze niet in de volle zon. Daarnaast is het belangrijk dat ze op minstens 2 meter hoogte hangen en op een rustige plek om verstoring te voorkomen. Bij plaatsing in bomen kan het raadzaam zijn een gordel om de stam te monteren. Deze gordel zorgt dat marters en katten niet in de boom kunnen klimmen en het nest kunnen leegroven.

2.

Sommige vogels, zoals zwaluwen en mussen, zijn koloniebroeders. Dit betekent dat ze in groepen wonen. Het is dan verstandig meerdere nestkasten dicht bij elkaar in de buurt te hangen. Zorg bij zwaluwen ook dat er water aanwezig is, zodat de zwaluw een nieuwe modderaanzet kan maken en het nestje kan uitbreiden.

Biologische bestrijding faunavoorzieningen

3.

Vleermuiskasten kunnen op zowel het noorden, oosten en zuiden gemonteerd worden. Een vleermuiskast op het noorden zorgt bij zomerse hitte voor een koel onderkomen, een kast op het zuiden is een warme verblijfplaats tijdens koude wintermaanden. Een kast gericht op het oosten biedt dan weer een mooie tussenweg. Vleermuiskasten moeten op minstens drie meter hoogte hangen, het liefst onder de nok van een gebouw of hoog in een boom. Let ook op dat er geen verlichting in de buurt van de vleermuiskast is, omdat dit voor verstoring zorgt.
Vleermuiskasten Zeeland

4.

Insectenhotels hebben veel licht nodig voor een optimale werking. Plaats een insectenhotel dan ook altijd op het zuiden of zuidoosten. Verder is het belangrijk dat er veel nectarrijke planten rondom het insectenhotel aanwezig zijn. Hier verzamelen de bijen en andere bestuivers namelijk nectar, die ze als voedselvoorraad voor hun eitjes aanbrengen in de nestbuisjes van het hotel. U kunt een bloemenmengsel inzaaien rondom het hotel, of bloemen zoals Wilde Marjolein of IJzerhard in de buurt planten.

Insectenhotel via Traas Nature Care

Heeft u vragen over montage of wilt u gebruik maken van onze montageservice? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wist u dat...
Faunatoren Nature Care

De pimpelmees graag in een nestkastje met een invliegopening van 28mm broedt?

De koolmees juist graag nestelt in een kastje met een opening van 32mm?

Half-holenbroeders zoals het roodborstje een half-open nestkastje op prijs stellen?