Traas logo Nature Care 300px

NATUUR

BESCHERMING

Bevordering, instandhouding
en bescherming

Traas Nature Care helpt

Traas Nature Care kan uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van natuurcompensatie- of mitigatiemaatregelen
Zo voeren wij regelmatig opdrachten uit voor ecologische adviesbureaus, gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwbedrijven.

Natuurcompensatie
Mitigatie
Flora Care
Waarom

De natuur beschermen

Bij activiteiten als bedrijfsuitbreiding, renovatie van gebouwen en sloopwerkzaamheden, komt de natuur vaak in het gedrang. Het is hierbij belangrijk, en vaak ook wettelijk verplicht, dat er maatregelen worden genomen om de aanwezige flora en fauna te beschermen. Dit vertaalt zich in natuurcompensatie of mitigatie. Traas Nature Care kan uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van natuurcompensatie- of mitigatiemaatregelen.

Het verschil

Compensatie
versus mitigatie

Bij natuurcompensatie wordt een alternatieve leefomgeving gecreëerd, om te compenseren voor de verdwijning van het oorspronkelijke leefgebied. Bij mitigerende maatregelen kunnen beschermde soorten ook na de werkzaamheden blijven voortbestaan in het oorspronkelijke habitat.

Het gaat dan om verzachtende maatregelen waarbij de ecologische functie van het gebied behouden blijft. Mitigatie verschilt dus van compensatie. Als mitigerende maatregelen kunnen voorkomen dat de Wet Natuurbescherming wordt overtreden, dan is het aanvragen van ontheffing niet noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat er in dat geval volgens ecologisch protocol wordt gewerkt. 

Contact

Voor al uw plannen en vraagstukken over natuurcompensatie en mitigatie gaan wij graag met u in gesprek. Wij vertrouwen hierbij ook op ons netwerk van natuurorganisaties en ecologische adviesbureaus om een effectieve toepassing van onze faunavoorzieningen te kunnen verwezenlijken.