Vleermuizen

VLEERMUIZEN

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen en zijn zeer goede insectenvangers. Om te kunnen overleven moeten zij namelijk een kwart tot de helft van hun eigen lichaamsgewicht aan insecten eten. In één nacht kunnen ze wel duizenden motten, muggen en andere insecten vangen.

Overlast of aanwinst?

Bij het woord vleermuizen denkt u misschien aan griezelige taferelen; zo wordt de vleermuis geassocieerd met Halloween, gelinkt aan het welbekende virus en wordt er gedacht dat vleermuizen in je haar vliegen of zelfs bloed drinken.

Het mag duidelijk zijn; de vleermuis heeft geen goede reputatie. Bij Traas krijgen wij dan ook met regelmaat vragen over de vleermuis en of wij deze kunnen bestrijden. Het antwoord op die laatste vraag is een vastberaden nee: het bestrijden van vleermuizen is strafbaar volgens de Wet Natuurbescherming. Wij mogen de vleermuis niet bestrijden en bovendien willen wij dat ook niet, want wist u dat vleermuizen juist veel voordelen teweeg brengen en een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem?

Feiten en fabels over vleermuizen

Laten we eerst naar een aantal misverstanden, want hierdoor ontstaat vaak onterechte afkeer richting dit bijzondere diertje:

Een vleermuis gebruikt echolocatie om zich te oriënteren. Dit is een signaal dat weerkaatst op voorwerpen in de omgeving. Ze kunnen daardoor als het ware zien in het donker. Bovendien met precisie; een opening in de spouwmuur of vleermuiskast hoeft maar een centimeter breed te zijn en de vleermuis heeft het al gespot. De kans dat een vleermuis in uw haar vliegt, of überhaupt bij u in de buurt komt, is daarom ook zeer klein. Vleermuis in uw woning? Geen paniek! Doe de deur dicht, de verlichting uit en zet alle ramen en gordijnen open. De vleermuis vindt dan doorgaans binnen no time weer zijn weg naar buiten.

In tegenstelling tot vogels, hebben vleermuizen geen nestmateriaal nodig. Ze nemen niets mee uw woning in en zorgen daardoor ook niet voor overlast of brandgevaar. Wel kan het zijn dat u uitwerpselen vindt onder de invliegopening van een vleermuizenverblijf. Echter zijn de uitwerpselen van vleermuizen geurloos en vormen het bovendien uitstekende meststoffen.

Het enige geluid dat ze maken dat voor mensen mogelijk hoorbaar is, zijn zogenoemde social calls en baltsroepen. Dit zijn korte roepen die vleermuizen gebruiken om onderling te kunnen communiceren tijdens paartijd, maar zelfs voor deze roepen moet u een erg sterk gehoor hebben om ze op te kunnen merken. Als u geluidoverlast ondervindt van vleermuizen, houd u dan in gedachte dat dit van tijdelijke aard is. Oordopjes verrichten bovendien wonderen. Als geluidsoverlast aanhoudt of indien u niet zeker bent van welk dier het afkomstig is, neem dan contact met ons op.

Van de 1.240 wereldwijde vleermuissoorten leven er maar drie soorten van bloed en deze komen alleen voor in bepaalde gebieden van Midden- en Zuid-Amerika.

Voordelen van vleermuizen

Zoals we eerder aangaven, brengt de aanwezigheid van vleermuizen juist veel voordelen met zich mee:

Vleermuizen maken onderdeel uit van de natuurlijke voedselketen. Ziet u ze ’s avonds door uw tuin vliegen? Dat betekent dat sprake is van een hoge biodiversiteit. De aanwezigheid van vleermuizen doelt namelijk op de aanwezigheid van insecten en dat betekent op zijn beurt weer dat er voldoende planten zijn die insecten aantrekken. Het resultaat van uw groene vingers! De vleermuis zelf moet uitkijken voor roofvogels die in de schemering jagen en bos- en kerkuilen. Toch is de mens nog wel de grootste vijand van de vleermuis..

Vleermuizen kunnen tot bijna de helft van hun eigen lichaamsgewicht eten. Dit komt neer op vele honderden spinnen, motten, muggen, en vliegjes per nacht! Vleermuizen helpen dan ook om overlast van plaaginsecten tegen te gaan. Als u zomers wilt ontspannen op uw terras of balkon of graag met het raam open slaapt, is het juist buitengewoon nuttig om vleermuizen in de buurt te hebben.

 

Voor veeboeren en akkerbouwers brengen vleermuizen ook veel voordelen met zich mee. Zo is uit een recentelijk onderzoek gebleken dat vleermuizen bijdragen aan een sterke afname van pestinsecten in gewassen. In de Verenigde Staten is na onderzoek zelfs geconstateerd dat vleermuizen jaarlijks over de 3 miljard dollar aan schade helpen voorkomen. Bij melkvee is gebleken dat vleermuizen, door te jagen op plaaginsecten in stallen, zorgen voor een lager stressniveau bij koeien en daarmee helpen een betere melkproductie tot stand te brengen.

 

De eikenprocessierups: de naam alleen al roept bij menigeen jeuk op. Ook in de bestrijding van dit plaaginsect komt de vleermuis uitstekend van pas. Vooral de Gewone grootoorvleermuis en de Laatvlieger, beide algemene soorten in Nederland, vormen goede bestrijders van de eikenprocessievlinder.

 

Ook een leuk weetje; sommige soorten vleermuizen in warme klimaatzones eten ook nectar en stuifmeel. Ze zijn daarmee wereldwijd verantwoordelijk voor de bestuiving van meer dan 500 plantensoorten. Sommige tropische planten zijn voor hun voortplanting zelfs volledig afhankelijk van de bestuiving door vleermuizen.

Guan-hè? Even terug naar het stukje over de uitwerpselen van vleermuizen. Zoals we eerder hebben benoemd, vormen de uitwerpselen van vleermuizen zeer krachtige meststoffen. Deze uitwerpselen worden ook wel guano genoemd en worden al jaren gebruikt om de bodemstructuur en de groei en wortelvorming van planten te verbeteren. Vleermuizenmest is namelijk van nature rijk aan fosfor en kalium, wat bijdraagt aan een buitengewoon sterke bloei van planten. Ook kan guano van vleermuizen helpen grondverontreiniging en bodemziektes tegen te gaan. Een krachtig goedje dus!

Rosse vleemuis

Bescherming vleermuizen

In Nederland leven 18 verschillende soorten vleermuizen. Elke vleermuissoort staat onder strenge bescherming volgens de Habitatrichtlijn van Wet Natuurbescherming. 

Bij sloop- en bouwwerkzaamheden is het van belang dat het vleermuisprotocol gevolgd wordt om de verstoring van vleermuizen te voorkomen. Vleermuizen zijn erg kwetsbare dieren en daarom werkt Traas Nature Care samen met ecologische adviesbureaus. Wij kunnen zorgen voor de juiste inzet van alternatieve vleermuisverblijfplaatsen.

Onze vleermuiskasten zijn geschikt voor verschillende vleermuissoorten, afhankelijk van de plaatsing en regio. De kasten kunnen als zomer en/of paarverblijf dienen, en bij milde winters als schuilplek. Ook hebben wij kraamkasten in ons assortiment.  

Vleermuiskasten Zeeland

Tips voor de bescherming van de vleermuizen

Ondanks dat het langzaamaan beter gaat met de vleermuis, blijft het een kwetsbaar dier dat onze bescherming nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan. Hoe doen we dat?

Wilt u uw spouwmuren laten isoleren? Houd hierbij rekening met de vleermuis. Zij zitten namelijk graag in spouwmuren, omdat dit een geschikt leefklimaat biedt, zeker in de winter. Zorg voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden dat de spouwmuur vleermuisvrij is. Als er nog vleermuizen aanwezig zijn in de spouw, worden zij namelijk door het isolatiemateriaal opgesloten en sterven ze langzaam. Dit leed is te voorkomen door vooraf onderzoek te laten doen en door Wet natuurbescherming goedgekeurde maatregelen te treffen om de vleermuizen te voorzien van een geschikt alternatief onderkomen.

U kunt zorgen voor een (alternatief) onderkomen door het plaatsen van vleermuiskasten. In onze webshop vindt u een groot assortiment aan vleermuiskasten om uit te kiezen. Deze kasten zijn geschikt voor verschillende Nederlandse vleermuissoorten. Dit is afhankelijk van uw locatie en richting waarin u de kast hangt. Bij vleermuizen wordt aanbevolen kasten in verschillende richtingen te plaatsen. Op het zuiden vormt een vleermuizenkast een geschikt verblijf voor harde winters en koele zomers. Op het noorden of oosten vormen vleermuiskasten in warme lentes en zomers een koel klimaat. Zorg dat de kast op zo’n drie meter hoogte hangt en de invliegopening vrij is van takken of bladeren.

Wist u dat wij u ook van dienst kunnen zijn bij de montage van vleermuiskasten? Bij vragen of advies staan wij u graag te woord. Twijfel niet en neem contact met ons op.

Voor elke diersoort geldt dat zij afhankelijk zijn van een groene omgeving voor voedselaanbod. Zo is ook voor de vleermuis biodiversiteit een must. Een tuin vol met tegels? Haal er eens een aantal weg en plant een mooie bloemrijke border. Het liefst met inheemse planten. Hier komen de meeste insecten op af. Het is niet alleen een vrolijk zicht, maar creëert ook voedselaanbod voor vogels én vleermuizen.

Betrek de natuur bij uw bouwplannen. Inbouwstenen voor vleermuizen – maar ook vogels – maken het gemakkelijk uw woning of uw bedrijfspand natuurvriendelijker te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de isolatiewaarde. Wij vertellen u er graag meer over op onze speciale pagina.

Veel vleermuizen vallen onnodig ten prooi aan katten. Vooral van half juni tot eind augustus kunt u veel vleermuislevens sparen. Dan vliegen de jongen uit en dat gaat in het begin natuurlijk nog niet zo soepel. Heeft u een kat? Houd deze dan een uur voor zonsondergang binnenshuis.

Treft u een vleermuis op de grond aan? Pak deze op (met handschoenen!) en plaats het dier op een verhoging, bijvoorbeeld op een muurtje, in een boom of op uw overkapping. Een vleermuis moet zich namelijk laten vallen om weg te kunnen vliegen. Op de grond is de vleermuis hulpeloos en valt hij bovendien snel ten prooi aan roofdieren.

Faunatorens

Faunatoren

Door nieuwbouw, wegenbouw en de sloop van oude gebrouwen wordt het leefgebied van de vleermuis steeds kleiner. Traas Nature Care kan een vleermuistoren op maat ontwikkelen als alternatieve huisvesting om dit nuttige dier een nieuwe kans te geven!

Vleermuizen inzetten bij:

  • Overlast muggen
  • Overlast motten
  • Overlast spinnen
  • Overlast plaaginsecten
  • Overlast eikenprocessierups

Geeft u vleermuizen een goed onderdak?

Vleermuizen zijn zeer goede insectenbestrijders, ze vangen onder andere die vervelende muggen en motten in uw omgeving. U kunt de vleermuiskasten ophangen in uw tuin, aan uw schuur of bedrijfspand. Ga naar onze webshop voor het volledige assortiment.

Wist u dat...
Faunatoren Nature Care

Voor de winterslaap leggen vleermuizen een vetlaagje aan om zo de winter door te komen

Als vleermuizen een scheurtje in hun vleugel hebben, groeit dit na een tijdje weer dicht;

Vleermuizen echolocatie gebruiken om te weten waar ze zich bevinden?

Onze helden

Insectenbestrijding