VLEERMUIZEN

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen en zijn zeer goede insectenvangers. Om te kunnen overleven moeten zij namelijk een kwart tot de helft van hun eigen lichaamsgewicht aan insecten eten. In één nacht kunnen ze wel duizenden motten, muggen en andere insecten vangen.

Vleermuizen inzetten bij:

  • Overlast muggen
  • Overlast motten
  • Overlast spinnen
  • Overlast plaaginsecten
  • Overlast eikenprocessierups

Bescherming vleermuizen

In Nederland leven 18 verschillende soorten vleermuizen. Elke vleermuissoort staat onder strenge bescherming door Wet Natuurbescherming. Bij sloop- en bouwwerkzaamheden is het van belang dat het vleermuisprotocol gevolgd wordt om de verstoring van vleermuizen te voorkomen. Met Nature Care werken wij samen met ecologische adviesbureaus en kunnen wij zorgen voor de juiste inzet van alternatieve vleermuisverblijfplaatsen.

Onze vleermuiskasten zijn geschikt voor verschillende vleermuissoorten, afhankelijk van de plaatsing en regio. De kasten kunnen als zomer en/of paarverblijf dienen, en bij milde winters als schuilplek. Ook hebben wij kraamkasten in ons assortiment.  

Bouw uw eigen vleermuizenverblijf

De vleermuis is een beschermde diersoort. Door nieuwbouw, wegenbouw en de sloop van oude gebrouwen wordt het leefgebied van de vleermuis steeds kleiner. Traas Nature Care kan een vleermuistoren op maat ontwikkelen als alternatieve huisvesting om dit nuttige dier een nieuwe kans te geven!

Vleermuizentoren

De toren wordt gebouwd als kraamkamer en zomerverblijf. Binnenin zijn ruwe platen dicht op elkaar geplaatst, waardoor er kieren ontstaan, waarin vleermuizen kunnen wegkruipen. Aan de voorzijde is de kast open en kunnen vleermuizen in en uit vliegen. 

De vleermuistoren is als landschapselement mooi in te passen in parken en groenstroken, het liefst in de buurt van bomen. Een bos, bomenrij of kanaal vergroot de kans op bewoning.

Geeft u vleermuizen een goed onderdak?

Vleermuizen zijn zeer goede insectenbestrijders, ze vangen onder andere die vervelende muggen en motten in uw omgeving. U kunt de vleermuiskasten ophangen in uw tuin, aan uw schuur of bedrijfspand.

 
Wist u dat...

Er 18 vleermuissoorten voorkomen in Nederland?

Soorten sterk kunnen verschillen in leefgebied en gedrag?

Vleermuizen echolocatie gebruiken om te weten waar ze zich bevinden?

Onze helden

Insectenbestrijding