VLEERMUISVRIENDELIJK ISOLEREN

U heeft het vast wel eens voorbij horen komen. Het besparen van energie door uw huis goed te isoleren. Zo zal de energierekening dalen, een lagere CO2 uitstoot en een huis dat ook nog eens meer waard wordt. De ideale oplossing dus, maar we vergeten de dieren die gebruik maken van de ruimtes onder de dakpannen, in de kruipruimtes en in de spouwmuren. Onze vleermuizen leiden namelijk onder onze isolatietechnieken.

Beschermde diersoort

Vleermuizen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de dieren niet gevangen of gedood mogen worden. Hun verblijfsplaatsen mogen ook niet vernield of beschadigd worden. Als u voor een isolatie geen onderzoek gedaan heeft naar vleermuizen is de kans dus groot dat er nog vleermuizen tijdens de isolatie aanwezig zijn in het pand.

vleermuisvriendelijk isoleren

Vleermuisverblijfplaatsen

Vleermuizen maken gebruik van de spouwmuren, open ruimtes achter de dakpannen en kunnen zelfs gebruik maken van de kruipruimtes onder een woning. Deze plekken gebruiken de vleermuizen als nacht-, kraam- en overwinteringsverblijf. 

Wat gebeurd er bij Na-isoleren?

Bij het na-isoleren van de spouwmuren wordt er isolatiemateriaal in de spouwmuur gespoten. Laat dit nu net de plaats zijn waar vleermuizen een verblijf kunnen hebben. 

Als hier het isolatiemateriaal ingespoten wordt zonder op de vleermuizen te letten is de kans groot dat er nog vleermuizen aanwezig zijn in de spouwmuur. Deze vleermuizen komen onder het isolatiemateriaal te zitten en kunnen hun verblijf niet meer uit waardoor ze zullen verhongeren en uiteindelijk sterven. 

Zijn er nog vleermuizen aanwezig?

Sommige bouwbedrijven kijken met een endoscoop(holtecamera) in de spouwmuur om zo te controleren of hier daadwerkelijk geen vleermuis verblijft. Dit lijkt natuurlijk een prima oplossing om zo dode vleermuizen te voorkomen, maar helaas is dat het niet. Ten eerste maken vleermuizen gebruik van meerdere verblijven en ze zullen dus niet het hele jaarrond van de locatie in kwestie gebruik maken. Hierdoor is het niet mogelijk om uit te sluiten of de locatie een vleermuisverblijf is. Tenslotte zijn er vleermuissoorten die diep in de spouwmuur wegkruipen. Dit betekent dus dat ze erg moeilijk te vinden zijn met een endoscoop. Hierdoor is het niet verstandig om alleen een endoscoop te gebruiken om de spouwmuren controleren.

Vleermuisinspectie

Om wel goed te kunnen bepalen of de locatie een geschikte verblijfsplaats is voor vleermuizen kan er specialistisch onderzoek worden uitgevoerd door een ecoloog. Hieruit zal blijken of er vleermuizen op de locatie voorkomen en wat ze op de locatie doen. Mochten er inderdaad vleermuizen tijdens het onderzoek zijn aangetroffen. Zal er een ontheffing op de wet natuurbescherming aangevraagd moeten worden. De ecoloog kan u hier verder in begeleiden.

Vleermuizenverblijven

Mitigerende maatregelen

Uit de ontheffingsaanvraag zal blijken dat er in veel gevallen mitigerende maatregelen uitgevoerd moeten worden. Aangezien er een oorspronkelijk verblijf van vleermuizen vernietigd of beschadigd wordt. Traas Nature Care kan hierbij helpen door vleermuiskasten en exclusion flaps te plaatsen. Exclusion flaps plaatst u voor een vleermuisverblijf. Hierdoor kunnen vleermuizen het verblijf wel uit maar niet meer in. Zo weet u zeker dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn in de muur als de isolatie wordt uitgevoerd. Plaats ruim voordat de exclusion flaps geplaatst worden ook de vleermuiskasten. Zo kunnen de vleermuizen al aan het verblijf wennen en kunnen ze gelijk gebruik maken van de vleermuiskasten.

Vleermuiskasten

Vleermuiskasten zijn vervangende verblijven voor vleermuizen. Vleermuizen kunnen deze kasten gebruiken als nacht-, kraam- en overwinteringsverblijf.

Wij leveren en plaatsen ook vleermuiskasten voor verschillende soorten vleermuizen. Zo zijn er in Nederland meerdere soorten vleermuizen die allemaal beschermd zijn. Deze soorten stellen verschillende eisen aan hun verblijven en dus ook de kasten. Met het vinden van de juiste kasten kunnen wij u adviseren en ondersteunen.

Onze helden

Insectenbestrijding